Nobelvecka: Ekonomipriset 2019

Kungliga Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019 till Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kremer

”för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom”

Titta på tillkännagivandet av Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019

 

Årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt för att bekämpa global fattigdom. I korthet handlar det om att dela upp den stora frågeställningen i mindre, mer hanterbara frågor. I korthet handlar det om att dela upp den stora frågeställningen i mindre, mer hanterbara, frågor – till exempel vilka specifika åtgärder som är mest effektiva för att förbättra elevers skolresultat eller barns hälsotillstånd.

Esther Duflo, född 1972. Hon är en fransk-amerikansk nationalekonom, för närvarande professor i fattigdomslindrande och utvecklingsekonomi vid Massachusetts Institute of Technology i USA.

Abhijit Banerjee är en indisk-amerikansk nationalekonom, född 1961, verksam vid  Massachusetts Institute of Technology i USA.  Han är sedan 2015 gift med sin kollega Esther Duflo och tillsammans arbetar de med frågor som rör bekämpningen av fattigdom.

Michael Kremer är en amerikansk nationalekonom, född 1964,  verksam vid Harvard University i USA. Hans forskning har varit fokuserad på hur man kan förändra livssituationen för fattiga i världen.

 

Pressmeddelande om Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2019

 

Det är den Kungliga vetenskapsakademien som beslutar vem som ska tilldelas Ekonomipriset. Så här går nomineringsprocessen till.