Operatörsdag med Bibblan svarar den 15/11

Bibblan svarars operatörsdag 15/11 - 2019. Foto: Anna Falk
Operatörsdagen den 15 november. Foto: Anna Falk

Bibliotekarien och operatören Anna Falk skriver om Bibblan svarars operatörsdag den 15 november.

Fredagen den 15 november höll Biblioteken i Malmö i samarbete med region Skåne en heldag kring metoder för hur vi i Bibblan svarar kan arbeta med frågor som vi upplever som problematiska. Operatörsdagen hölls på Stadsbiblioteket i Malmö.

Förmiddagen innehöll föredrag av Anders Mildner respektive Jack Werner liksom ett panelsamtal, eftermiddagen ett föredrag med Robert Jakobsson och Niklas Malmberg från Sveriges radios sociala team och en avslutande workshop. Moderator för dagen var Jonas Klevhag.

Föreläsaren Anders Mildner inledde under rubriken ”Vart går vi härifrån?” med ett brett resonerande kring vårt kontextlösa samhälle, där polarisering och dystopin är tillbaka med full kraft. Ett samhälle där vi tappar banden bakåt i tiden och gamla skalor kanske inte längre gäller. Frågan är hur vi navigerar i en värld där allting är ”äkta” och sammanflätat. Mildner pekade på att vi i varje sekund har möjlighet att gå olika vägar. Mobilen är världens bästa verktyg för att föra oss samman och bara vi själva kan avgöra vilken riktning vi tar.

Journalisten och författaren Jack Werner tog sedan över scenen och delade frikostigt med sig av sina lärdomar från samtal då han gjort rätt och samtal då han gjort fel. Ett råd är att utforma en konsekvent hållning till dialog och hålla sig till den. Ett annat är att definiera sin roll i ett samtal innan man går in i det.

I förmiddagens avslutande panelsamtal diskuterade alla medverkande vilka sätt som finns att bemöta problematiska frågor och var gränserna går.

Under eftermiddagens föreläsning berättade Robert Jakobsson och Nicklas Malmberg om Sveriges Radios publikarbete. Den som är intresserad av sociala medier-journalistik kan ta del av Sociala medier-guiden.

I sin utbudsstrategi arbetar SR med aktiv publikrelation och ett engagerat radioberättande. En viktig sak är att 80 % av alla som är inne i diskussionsforum vill ha städade forum. En dialog förs där man tar reda på personens känslor, berättelser, tyckande, erfarenheter, polariseringar och tankar. Det behövs tydliga regler så att alla vet vad som gäller.

Operatörsdagen avslutades med en workshop som Robert Jakobsson och Nicklas Malmberg höll i. Den utgick från tre frågor hämtade från Bibblan svarar. Här fick deltagarna praktisera lärdomarna som kommit fram under dagen. Inte lätt nu heller, men ändå med långt fler och bättre verktyg liksom möjliga förhållningssätt än innan dagens början.

Operatörsdagen 15 november 2019.

/Anna Falk – bibliotekarie och operatör i Bibblan svarar