Att citera ur databaser

Att citera ur databaser
Bibblan svarar har tillfrågat NE, Alex online samt Landguiden om hur vi får lov att använda och citera texter ur dessa databaser. Dock oavsett vilken källa som används, så ska alla svar ha åtminstone en källa, om möjligt fler. Nedan framgår vad som gäller för operatörer i Bibblan svarar.

Författarlexikonet Alex: Tillåter saxningar ur artiklar och faktasamlingar med källhänvisning. Skriv då (Källa: Alex författarlexikon)

Landguiden: Det går bra att kopiera ur Landguiden så länge det handlar om begränsade textmängder och vi hänvisar till källan. Skriv då (Källa: Landguiden)

NE: Man får lov att citera korta avsnitt ur NE.se men man måste ange upphovsman eller källa. Om man bara har använt faktauppgifter om till exempel årtal, antal invånare eller avståndet till en planet så räknas inte det som citat. Då räcker det att ange NE och respektive uppslagsord. Längst ner under artikeln finns alltid ”Information om artikeln” som går att kopiera:
Källangivelse
Nationalencyklopedin, naturskydd. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/naturskydd(hämtad 2018-09-13)

Om man citerar, det vill säga lånar exakta formuleringar från en källa, måste det först och främst framgå att det är ett citat. Det visar man med hjälp av citattecken. På NE.se finns även andra texter än de som ingår i encyklopedin, till exempel reportage. Reportagen är signerade, det vill säga undertecknade av författaren. Citerar man ett reportage ska man uppge författarens namn. Du får hjälp likt ovan genom ”Information om artikeln”:
Medverkande
• Andreas Rosén
• Tor Larsson

Källangivelse
Nationalencyklopedin, atombomb. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/atombomb(hämtad 2018-09-13)

Numera har de flesta artiklarna i NE en kort och en lång version. Den korta kan människor läsa utan att vara inloggade, vilket gör att om vill länka till en artikel för läsning av frågeställare, länka till den korta artikeln och möjligen nämn problematiken att tänka på är att alla har numera inte tillgång till NE

Wikipedia: Eftersom vi använder Wikipedia i allt högre grad som källa vill vi säga ett par ord om den. Som alla förhoppningsvis vet skiljer sig Wikipedia från andra mer traditionella uppslagsverk likt NE genom att vara öppen för alla att redigera, vilket också gör att det är lämpligt att vara vaken när du använder Wikipedias artiklar då dessa kan ändras från dag till dag. Vill du vara säker på att din referens är densamma finns möjligheten att använda en permanent länk som du hittar till vänster om artikeln i ”verktygsfältet”.

Vi har flera gånger jämfört artiklar med exempelvis NE.se och funnit att NE:s artiklar ofta är mer innehållsrika och bättre strukturerade när det gäller historiska eller klassiska ämnen, medan artiklarna i Wikipedia ofta är aktuellare och bättre uppdaterade. En annan fördel är såklart att Wikipedia anger sina källor och har källhänvisningar, något som inte finns i NE, i vissa större artiklar i NE kan du dock hitta litteraturanvisningar.

Vill du läsa mer om Wikipedia som källa har de en artikel på sin hemsida: