Klarspråk i Bibblan svarar

Närbild på en människas händer som arbetar med en Laptop.

Vi använder klarspråk i Bibblan svarar. Det står för ett klart och tydligt språk som är anpassat till mottagaren. Klarspråk är ett grundläggande krav för operatörer i Bibblan Svarar.

Vad är klarspråk?

Att skriva klarspråk är att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Man kan också beskriva det som motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Klarspråk går ut på att skriva så att mottagaren förstår.

Att skriva vårdat

Att skriva vårdat innebär att följa den officiella språkvårdens rekommendationer. De finns samlade här:

Att skriva enkelt

Skriv enkelt genom att undvika invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, onödiga facktermer och ofullständig information.

Att skriva begripligt

Tänk på läsaren när du bestämmer vilken information texten ska innehålla och i vilken ordning du tar upp informationen.

Språklagen kräver begripligt språk

Vi som arbetar på myndigheter eller i annan offentlig verksamhet är skyldiga att följa språklagen (2009:600). I lagens klarspråksparagraf (11§) står det att: ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat enkelt, och begripligt.”

Läs mer om hur du arbetar med klarspråk i Bibblan svarar.