Utbilda dig i digitalt referensarbete

Händer på dators tangentbord
Foto: Colourbox

Ska du bli operatör i Bibblan svarar och vill lära dig grunderna eller är du redan operatör men vill fräscha upp dina kunskaper? Då kan du gå en kurs på Digiteket som handlar om hur du jobbar i Bibblan svarar.

Kursen består av ett antal korta lektioner i form av text eller film. När du är klar kommer du veta vad Bibblan svarar är, hur du skaffar dig ett konto och blir operatör, hur du gör för att svara på en fråga och känna till användbara källor som hjälper dig att besvara en digital referensfråga.

Här hittar du kursen.

Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar på bibliotek.

Det finns även en grupp för Bibblan svarars operatörer på Digiteket.

Där har vi samlat kurser och artiklar som kan vara användbara i arbetet med att besvara digitala referensfrågor. I gruppen finns det också utrymme att ställa frågor och diskutera innehållet.

Är du operatör och intresserad vara med i gruppen? Registrera dig då på Digiteket och skicka ett meddelande till oss info@bibblansvarar.se så får du en inbjudan.

Operatörsdag med Bibblan svarar den 15/11

Bibblan svarars operatörsdag 15/11 - 2019. Foto: Anna Falk
Operatörsdagen den 15 november. Foto: Anna Falk

Bibliotekarien och operatören Anna Falk skriver om Bibblan svarars operatörsdag den 15 november.

Fredagen den 15 november höll Biblioteken i Malmö i samarbete med region Skåne en heldag kring metoder för hur vi i Bibblan svarar kan arbeta med frågor som vi upplever som problematiska. Operatörsdagen hölls på Stadsbiblioteket i Malmö.

Förmiddagen innehöll föredrag av Anders Mildner respektive Jack Werner liksom ett panelsamtal, eftermiddagen ett föredrag med Robert Jakobsson och Niklas Malmberg från Sveriges radios sociala team och en avslutande workshop. Moderator för dagen var Jonas Klevhag.

Föreläsaren Anders Mildner inledde under rubriken ”Vart går vi härifrån?” med ett brett resonerande kring vårt kontextlösa samhälle, där polarisering och dystopin är tillbaka med full kraft. Ett samhälle där vi tappar banden bakåt i tiden och gamla skalor kanske inte längre gäller. Frågan är hur vi navigerar i en värld där allting är ”äkta” och sammanflätat. Mildner pekade på att vi i varje sekund har möjlighet att gå olika vägar. Mobilen är världens bästa verktyg för att föra oss samman och bara vi själva kan avgöra vilken riktning vi tar.

Journalisten och författaren Jack Werner tog sedan över scenen och delade frikostigt med sig av sina lärdomar från samtal då han gjort rätt och samtal då han gjort fel. Ett råd är att utforma en konsekvent hållning till dialog och hålla sig till den. Ett annat är att definiera sin roll i ett samtal innan man går in i det.

I förmiddagens avslutande panelsamtal diskuterade alla medverkande vilka sätt som finns att bemöta problematiska frågor och var gränserna går.

Under eftermiddagens föreläsning berättade Robert Jakobsson och Nicklas Malmberg om Sveriges Radios publikarbete. Den som är intresserad av sociala medier-journalistik kan ta del av Sociala medier-guiden.

I sin utbudsstrategi arbetar SR med aktiv publikrelation och ett engagerat radioberättande. En viktig sak är att 80 % av alla som är inne i diskussionsforum vill ha städade forum. En dialog förs där man tar reda på personens känslor, berättelser, tyckande, erfarenheter, polariseringar och tankar. Det behövs tydliga regler så att alla vet vad som gäller.

Operatörsdagen avslutades med en workshop som Robert Jakobsson och Nicklas Malmberg höll i. Den utgick från tre frågor hämtade från Bibblan svarar. Här fick deltagarna praktisera lärdomarna som kommit fram under dagen. Inte lätt nu heller, men ändå med långt fler och bättre verktyg liksom möjliga förhållningssätt än innan dagens början.

Operatörsdagen 15 november 2019.

/Anna Falk – bibliotekarie och operatör i Bibblan svarar

Jakten på agil – språkresurser på nätet

Svenska Akademiens Ordböcker

 

Då och då får vi frågor till Bibblan svarar som handlar om svenska språket. Till exempel vad ett visst ord eller uttryck betyder, hur det stavas, böjs och används. Ett första steg kan vara att söka i tre ordböcker på en gång på samlingsplatsen Svenska Akademiens ordböcker.

Här finns SAOL, SO och SAOB liksom även Svenska Akademiens grammatik (SAG). Den aktuella upplagan av Svenska Akademiens ordlista (SAOL) är från 2015 och betraktas som den inofficiella normen för stavning och böjning. Svenska ordbok (SO) från 2009 ger en mer ingående beskrivning av ordförrådet i modern svenska. Svenska Akademiens ordbok (SAOB) är en historisk ordbok. Första bandet trycktes 1898 och det senaste 2017. Idag är artiklarna a – vret färdiga och publicerade.

Att undersöka ord och uttryck på denna samlingsplats är spännande och ger en god illustration av hur vi och samhället förändras. Prova själv med hen, feminism, klimat, migration och vetenskap.

När jag försöker få en förklaring av ordet agil som används inom arbetslivet bland andra sammanhang idag går jag däremot bet: ”Sökningen agil gav inga svar”. Jag hittar det heller inte som nyord i Nyordslistor på Institutet för språk och folkminnen. (Men väl Gretaeffekten och prylsvinn.)

Det ju förstås att googla och visst är det frestande att bara nöja sig med osökta tankar på agility. En liten bit på vägen kommer jag genom Rikstermbanken som innehåller termer och begrepp från ett stort antal ämnesområden. Jag får två träffar som ger förklaringen att det handlar om lättrörliga arbetsmetoder inom it-system och mjukvaru- och systemutvecklingsprojekt. Intressant, men inte svar nog. Jakten får väl gå vidare.

Fler användbara och riktigt roliga språkresurser finns på Bibblan Guidar.

http://bibblanguidar.se/kategori/sprak

/ Anna Falk – operatör i Bibblan svarar

 

Utbildning i Malmö den 15/11

Den 15 november inbjuds du att vara med Bibblan svarar för att prata om metoder för hur vi på biblioteken kan arbeta med att svara på de kluriga frågor som kommer in.

Bibblan svarar hjälper varje dag många människor att få svar på sina frågor. Det är en plats där vi verkligen får använda vår bibliotekariekompetens för att svara på referensfrågor om stort och smått.

Men hur ska vi hantera kluriga frågor så att vi kan göra det vi är bra på, stärka bibliotekets demokratiska uppdrag och samtidigt vara delaktiga i dialoger som leder till fortsatt lärande? Du kommer att få olika ingångar till detta genom både föreläsningar, diskussioner och en workshop som utifrån faktiska frågor från Bibblan svarar och hur vi kan besvara dem.

Under dagen kommer vi att få höra:

Anders Mildner, journalist om populismens fotsoldater, desinformatörer och twitterbotar, och allas ansvar att förstå och bemöta.

Jack Werner, journalist och författare, om vårt ansvar att inte sprida osanningar och osäkerheter vidare, och att den sämsta källkritiska metoden är att kalla den andre för dum.

Sveriges radios sociala team slutligen pratar om hur de arbetar med allmänheten för att bjuda in men också hantera de som vill komma och ta över samtalen.

För er som inte kan närvara i Malmö kommer dagen livesändas, och det kommer vara möjligt att kommentera, diskutera och ställa frågor på distans.

Vi bjuder på fika och lunch under dagen.

Fika och lunch ingår.

Målgrupp: Bibliotekspersonal

Dagen arrangeras av Biblioteken i Malmö i samarbete med Region Skåne, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Datum: 15 november 2019
Tid: Klockan 09.30 – 16.00
Plats: Malmö stadsbibliotek, Kung Oscars väg 11

OBS! Anmäl dig senast 5 november!

Till anmälan.

Vi ses på Bokmässan!

Bokmassan 2017. Foto Anna Sigvardsson

 

Bibblan svarar kommer att bemanna ifrån Bokmässans MIK-torg från torsdag 26/9 till söndag 29/9. Det finns fortfarande möjlighet att ta ett operatörspass (mot finfin ersättning!) eller bara komma förbi och prata med oss.

I år är ett huvudtema Medievetenhet med många föredrag och aktiviteter som passar Bibblan svarar.

På MIK-torget kan du titta på film, lyssna till föreläsare och live-poddar och mycket annat. Allt för att göra dig mer #MIKsmart. (Här är det fulla programmet för MIK-torget).

Vi ses på bokmässan!

Bemötandepolicy för Bibblan svarar

Bild med ordet policyn skrivet med krita på grön skrivtavla

Ibland kan det vara svårt att veta hur du ska förhålla dig till de frågor som kommer till Bibblan svarar. Du vet inte alltid vem som ställer dem och vilka förväntningar som finns på svaret.

Vi som arbetar i Bibblan Svarar är inte ämnesspecialister, men vi är specialister på att guida den som frågar i rätt riktning. Den här bemötandepolicyn är tänkt att stötta dig som operatör så att du känner dig trygg och svarar med samma höga servicekänsla som i den fysiska referensdisken.

Bemötandepolicyn beskriver hur vi arbetar med referensfrågor och hur vi svarar. Som operatör i Bibblan svarar förväntas du arbeta enligt den. Har du frågor eller kommentarer kan du skicka dem till kontakt@bibblansvarar.se.

 

Läs mer om Bemötandepolicy för Bibblan svarar.

Välkomna till konferens i Hässleholm med tema digitalt referensarbete

Digitalt referensarbete – utmaningar, möjligheter och handfasta tips

Den 20 mars är du välkommen på en konferens i Hässleholm kring det digitala referensarbetet. Anmäl dig senast den 13 mars.

 

Under “Bibblan svarars” paraply kommer dagen att innehålla föreläsningar om källkritik, urval och bemötande på den digitala plattformen – kunskaper som kommer att vara till nytta även i referensdisken.

 

Program

Professor Olof Sundin från Lunds universitet talar om sökkritik ur folkbibliotekens perspektiv.

Martin Törnros från MIKoteket talar om medie- och informations-kunnighet.

Karin Forssell från Funka talar om tillgänglighet och om att skriva klarspråk på webben.

Syftet med dagen är att ge grundförutsättningar för att jobba som digital bibliotekarie, att se hur vi kan använda våra kunskaper på en annan plattform.

Vi bjuder på fika och lunch.

Dagen arrangeras av Biblioteken i Malmö i samarbete med Region Skåne, som en del i projektet Digitalt först med användaren i fokus.

Datum: 20 mars 2019
Tid:  klockan 9.00 – 16.00
Plats: Hässleholms kulturhus,
Vattugatan 18, Hässleholm

Anmälan ( senast den 13 mars).