Klarspråk i Bibblan svarar. Vår språkpolicy.

Klarspråk i Bibblan svarar. Vår språkpolicy.

I Bibblan svarar använder vi klarspråk. Klarspråk står för ett klart, tydligt och mottagaranpassat språk.

Alla har rätt att förstå
Klarspråk är ett grundläggande krav för operatörer i den digitala referenstjänsten Bibblan svarar. Klarspråk handlar ytterst om demokrati, att alla ska ha tillgång till och förstå vad som står i texterna.

Varför skriva klarspråk?
Det ska vi göra för att

  • Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att förstå vår information
  • Förtroendet för oss ökar när medborgarna förstår våra texter
  • Tillgängligheten ökar för alla när våra texter är enkla och begripliga
  •  Vi blir effektivare om vi slipper lägga tid på att svara på följdfrågor som beror på att vår information inte har anpassats till mottagaren.

Språklagen kräver begripligt språk
Vi som arbetar på myndigheter eller i annan offentlig verksamhet är skyldiga att följa språklagen (2009:600). I lagens klarspråksparagraf (11§) står det att:
”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt, och begripligt.”
Det innebär att skriva på ett sätt som medborgaren enkelt kan förstå – att använda sig av klarspråk.

Vad är klarspråk?
Att skriva klarspråk är att använda ett språk som är vårdat, enkelt och begripligt. Man kan också beskriva det som motsatsen till krånglig byråkratsvenska. Klarspråk går ut på att skriva så att mottagaren förstår.

Att skriva vårdat
Att skriva vårdat innebär att följa den officiella språkvårdens rekommendationer. De finns samlade här

Att skriva enkelt
Skriv enkelt genom att undvika invecklad meningsstruktur, ålderdomliga uttryck, förkortningar, onödiga facktermer och ofullständig information.

Att skriva begripligt
Tänk på läsaren när du bestämmer vilken information texten ska innehålla och i vilken ordning du tar upp saker och ting.

Exempel på klarspråk

Ursprunglig text:
Färdtjänsten är ett komplement till allmänna färdmedel, som genom anpassade fordon och dörr till dörrservice ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att föra ett aktivt liv.

I klarspråk:
Många människor med funktionshinder har svårt att åka buss eller vanlig bil. Därför finns kommunens färdtjänst. Hos färdtjänst finns minibussar som är speciellt anpassade för rullstol eller andra hjälpmedel.

Checklista för klarspråk
Tänk på

• Vem är mottagaren?
• Vad har mottagaren för frågor?
• Vad har mottagaren för förkunskaper?
• Vad vill du uppnå med texten?
• Vad ska mottagaren göra/tänka/känna?
• Vad är det viktigaste?
• Vad ska stå först?

 

Checklista för en bättre text

✓ Jag vet vem jag skriver för och varför.
✓ Jag börjar med det viktigaste.
✓ Rubriken är sammanfattande och väcker intresse.
✓ Jag tilltalar läsaren med ”du”.
✓ Texten har informativa mellanrubriker.
✓ Jag använder punktlistor där det går.
✓ Styckena är lagom långa.
✓ Jag undviker långa och tillkrånglade meningar.
✓ Jag använder aktiv form i stället för passiv.
✓ Jag förklarar de svåra ord som måste vara kvar.
✓ Någon annan har läst igenom texten.
✓ Läsaren kommer att göra det jag vill efter att ha läst texten.

 

Webbresurser om klarspråk

 

Ladda ner Bibban svarars klarspråkspolicy som pdf.