Svåra frågor

Bibblan svarar – Svåra frågor och skoluppgifter
En del frågor som kommer in till oss i Bibblan svarar är väldigt svåra, eller nästintill omöjliga, att hitta ett bra svar på. Många frågor är diffusa beskrivningar av böcker som lästs för länge sedan, eller handlar om ett vetenskapligt område vi inte riktigt behärskar. Andra frågor är väldigt otydliga, består av ett enda ord eller en svårförstådd text. I Bibblan svarar strävar vi alltid efter att besvara alla frågor på bästa sätt och ge ett bra bemötande. Ofta hjälps vi åt tillsammans. Här kommer lite råd och riktlinjer inför svåra frågor.

Svåra eller otydliga frågor – Riktlinjer och tips

  • Ge alltid något svar.
  • Försök alltid ge en källa eller sökväg i svaret. Det kan vara en databas, ett uppslagsverk eller en boktitel om det finns, där frågeställaren kan hitta mer information. Eventuellt kan det också vara en länk till en bibliotekskatalog med några titlar, för att visa hur en sökning kan se ut.
  • Om frågan är för otydlig för att alls ge något svar: E-posta frågeställaren direkt och förklara det. Be frågeställaren återkomma med tydligare fråga, mer information och uppgifter om det finns.
  • Om frågan är för svår: Har du eller fler försökt men inte lyckats hitta ett svar, förklara detta i svaret till frågeställaren. Berätta om vilka sökvägar som använts.
  • Tidsbrist: Om du påbörjat arbetet med en svår fråga men inte hinner färdigt, väntar på svar från annat håll eller behöver mer tid – e-posta frågeställaren och förklara att du arbetar med frågan, men behöver mer tid och återkommer när mer information hittats. Viktigt att frågeställaren får svar inom två arbetsdagar.
  • Vill du hänvisa frågeställaren till fysiskt/lokalt bibliotek, gör det i slutet av svaret (inte som inledning).
  • Avsluta gärna ditt svar med att be frågeställaren återkomma till Bibblan svarar, med tydligare fråga eller mer information, för att få mer hjälp eller ett bättre svar.
  • Ta hjälp av varandra i Bibblan svarar – använd diskussionsväggen och vår gemensamma epostlista.