Svara på frågor

1)  När du loggat in kommer du att se följande vy:

2)  Uppe i det vänstra hörnet ser du Inbox. Klicka på den för att se vilka frågor som inte är besvarade.

3)  För att svara på en fråga klicka på Svara (A). Längst ut till höger kan du även se om någon annan redan arbetar med frågan (B).

4)  När du klickat på Svara får du upp följande vy:

A)  Om du behöver jobba med frågan i längre än 2 timmar kan du klicka i här.

B)  Om svaret inte ska läggas i Svarsarkivet klickar du ur här,  så gör du om det till exempel finns ett liknande svar i Svarsarkivet sedan tidigare eller att svaret inte passar i svarsarkivet.

C)  Om du till exempel har gjort tillägg på ett tidigare svar som du vill att frågeställaren ska se, kan du klicka i rutan här och det skickas ett nytt mejl till denne.

D)  Titeln! Titta alltid i titelrutan så att den är ordentligt formulerad och lättförståelig, framförallt om du lägger till i Svarsarkivet.

E)  I frågefältet kan du ibland bli tvungen att städa lite. Till exempel så ska frågan avpersonaliseras och alltför kraftiga åsiktsord kan också behövas ta bort, så att sakfrågan inte åsikten belyses.

 

5)  Längre ner i svarsvyn:

 

A)  Du måste välja minst 1 ämnesord eller etiketter som det heter här, för att kunna publicera ditt svar i svarsarkivet.

B)  Det finns möjlighet att formatera svarstexten. Du kan feta, kursivera, skapa listor och göra en text till en webblänk.

Det sistnämna är särskilt viktigt då vi ska skriva i klartext. Vilket innebär att inklistrade webblänkar inte längre ska finnas i våra svar, då dessa blir i stort sätt oläsbara för exempelvis talsyntes som används av synskadade.

För att göra en läsbar länk utgår du enklast från artikelns titel.

Du markerar texten klickar på länkverktyget

och får upp en ruta i vilken du kan klistra länkadressen.

 

 

Ibland händer det att länken klistras in efter den markerade texten, markera då om texten och gör det igen.

C)  I svarsfältet skriver du ditt svar. Tänk på att skriva i klartext. Lättförståeliga meningar som är korta.

6) Längst ner i svarsfönstret:

A)  Om du har en bild du vill bifoga i ditt svar, gör du det här.

B)  Du ser frågeställarens mejladress här. Ibland kan det vara bra att titta extra här, då det händer att våra frågeställare glömmer punkt eller suffix.

C) Frågeställaren har också möjlighet att ange utbildningsnivå, vilket också ger oss möjlighet att formulera oss och använda källor som passar.

D)  Dessa är inte något du brukar redigera, men det kan vara bra att veta att de finns. Till exempel om du väljer att svara på en fråga som är skickad till en annan operatör, då kan du ändra till ditt namn här:

 

E) . När du har komponerat färdig ditt svar kan du klicka på Spara och det läggs i Svarsarkivet och det skickas ett mejl till frågeställaren. Du har också möjlighet att förhandsgranska oftast är det överflödigt.

7)  Ditt svar ligger nu i svarsarkivet:

 

Några generella tankar från admin!

  • När du undersöker Inboxen är det bra att ta flukt längst ut till höger. Där ser du ifall frågan är LÅST, vilket innebär att någon jobbar med den.
  • Om du öppnat en fråga, men kommit på att du inte kan eller hinner jobba med den då har du upphäva det automatiska låset genom att gå längst ner på sidan och klicka på Cancel edit. Klickar du bara bort fönstret på ”krysset” förblir frågan låst.
  • Kolla alltid att Titeln blivit bra!
  • Vi skriver alltid för Svarsarkivet, där principen är att vi svarar på allt. Vilket innebär att ibland kan en tillsynes anstötlig fråga ha en valid fråga i sig, men kräver en viss omformulering för att funka. Det finns såklart gränser.
  • Vi skriver tillgängligt. Börja med det viktigaste, korta meningar, lättförståeligt språk, använd gärna punktlistor och alltid läsliga länkar. Tänk på att det kan vara någon synskadad eller men någon form av funktionsnedsättning som läser vad du skrivit.
  • Som bibliotekarie borde detta vara alldeles självklart, men alltid, alltid källor, minst en.
  • Svara gärna på en fråga i ett ämne du inte är bekant med. Du lär dig oftast jättemycket på det.
  • Om du vill lägga till något i ett svar, ser vi inga problem med detta (Till exempel vid boktips). Ju mer vi hjälps åt, desto bättre svar får frågeställaren och desto bättre svar finns det i svarsarkivet.
  • Vi har flera möjligheter till att kommunicera med varandra, både via Bibblan svarars e-postlista om du vill nå alla eller via Diskussionsfältet på Bibblansvarar.se.  Jag tror att tillsammans är vi ostoppbara och kan svara på allt.