Bibblan svaras e-postlista

Detta gäller för prenumerationsärenden Bibblan svarar-listan.

Det går att själv administrera uppehåll från Bibblan svarars e-postlista. För att göra det skickar du ett mail till listserv@listserv.kb.se . Lämna rubrikraden tom och som enda innehåll skriver du:

unsubscribe BIBBLAN-SVARAR

För att anmäla dig igen efter semestern skriver du istället:

subscribe BIBBLAN-SVARAR förnamn efternamn

Alla som arbetar med Bibblan svarar bör vara medlemmar i listan. (Förutom då man har semester.)